منسوجات ـ پارچه های تاری و پودی از نخ پلی آمید یکسره

هدف ازتدوین این استانداردتعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه برداری، بسته بندی و علامتگذاری پارچه‌های تاری و پودی (ازجنس پلی آمید ) مورد مصرف در البسه ورزشی می‌باشد.