پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

این روش جهت اندازه گیری نفوذپذیری هوا برای پارچه های روكش شده متخلخل1 مورد استفاده در فیلترها، پوشش‌ها و جاذب های صدا مانند روكش سقف اتومبیل كه نفوذپذیری هوا در فشار 98 پاسكال، حداقل 8 میلی متر بر ثانیه می‌باشد، به كار می‌رود.