پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقاومت به ترکیدگی پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک با استفاده از حرکت مکانیکی گوی فولادی می‌باشد.