پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ مایعات و نشت جانبی هوا در پارچه‌های روكش شده می‌باشد.