پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین چهار روش برای ارزیابی مقاومت پارچه های روکش شده در برابر تخریب، تحت تأثیر عملیات تسریع کننده فرسودگی می‌باشد.
یادآوری افرادی که این استاندارد را به کار می‌برند‌، بهتر است با کارهای متداول آزمایشگاهی آشنایی داشته باشند. در این استاندارد به کلیه مسائل ایمنی مرتبط اشاره نشده است . لذا به کار گیری روش مناسب برای حفظ سلامتی و ایمنی بر اساس موازین متداول حاکم، بر عهده آزمایش کننده می‌باشد.