پارچه ­های روکش­ شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش اندازه گیری مقاومت چسبندگی لایه روکش در پارچه های روکش شده می‌باشد.