پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین خواص اصطكاكی پارچه های روكش شده با استفاده از دو روش سطح تخت و سطح شیبدار می‌باشد .
این استاندارد در مورد پارچه های روكش شده با لاستیك یا پلاستیك كاربرد دارد .