پایپوش‌های پلاستیکی – چکمه‌های قالب‌گیری شده پلیوینیل کلراید

هدف از تدوین این استاندارد بیان ویژگی‌ها و روش‌های آزمون چكمه‌های ساخته شده از پلی وینیل كلراید جهت مصارف عمومی صنعتی می‌باشد.
این نوع چكمه‌ها ممكن است دارای آستر پارچه‌ای و یا بدون آستر با هر ارتفاع ساق شامل پوتین، نیم چكمه، چكمه‌های ساق بلند و ... باشند.