پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش مقاومت به له شدگی پارچه روکش شده با لاستیک یا پلاستیک می‌باشد.
این استاندارد برای تمام پارچه های روکش شده بالاستیک با پلاستیک، بویژه برای یک پرده نازک برش خورده از پارچه های روکش شده کاربرد دارد.
یادآوری افرادی که این استاندارد را بکار می‌برند بهتر است با عملیات متداول آزمایشگاهی آشنایی کامل داشته باشند. در این استاندارد به کلیه مسائل ایمنی مرتبط اشاره نشده است، لذا به کارگیری روش مناسب برای حفظ سلامتی و ایمنی بر اساس موازین متداول حاکم، برعهده آزمایش کننده می‌باشد.