پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین قابلیت عبور بخار آب در پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک، نسبت به قابلیت عبور بخار آب در پارچه استاندارد بافته شده از پلی استر منوفيلامنت می‌باشد.
این استاندارد در مورد انواع پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک کاربرد دارد.