پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش اندازه گیری انتقال گاز از میان پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک می‌باشد. این خاصیت تحت عنوان قابلیت عبوردهی شناخته شده است.