ویژگیهای نخ یکسره پلی آمید 6 و پلی آمید 6-6 (پرلون و نایلون)

این استاندارد در بردارنده ویژگی‌های لازم برای نخ‌های یكسره كشیده شده پلی آمید و پلی آمید 6-6 معمولی (پرلون و نایلون) پیچیده شده بر روی بوبین می‌باشد.