نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری درصد الياف تری استات ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی ) با استفاده از دی کلرو متان، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط‌های دوتایی به شرح زیر می‌باشد :
الف- الياف تری استات یا پلی لاکتید و
ب- الیاف پشم، پروتیین باز یافتی، پنبه ( شسته شده، پخت یا سفید گری شده ) ویسکوز، کوپرو، مدال، پلی آمید، پلی استر، اکریلیک و الیاف شیشه.