نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری درصد الیاف اکریلیک، مد اکریلیک، الیاف کلردار يا الاستان ( بعد از جدا کردن مواد غير ليفي ) با استفاده از دی متیل فرمالدئید، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط های دوتایی الیاف به شرح زیر می باشد :
الف - الیاف اکریلیک، بعضى الياف مد اکریلیک، بعضی الیاف کلردار و بعضى الاستان‌ها ( منظور از بعض الياف، الیافی هستند که در دی متیل فرمالدئید حل می‌شوند .) و
ب- الیاف حیوانی، پنبه ( شسته، پخت یا سفید گری شده )، ويسکوز، کوپرو، مدال، پلی آمید، پلی استر یا الیاف شیشه.
این روش در مورد موی حیوانی، پشم، ابریشم رنگرزی شده با مواد رنگزای از پیش متالایز شده قابل استفاده بوده ولی برای الیافی که با مواد رنگزای کرومی به روش پس کرمی رنگرزی شده است قابل استفاده نمی‌باشد.