نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری در صد الياف پلی پروپیلن ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی ) با استفاده از زایلن، در کالاهای ساخته شده از مخلوط های دوتایی به شرح زیر می‌باشد:
الف - الیاف پلی پروپیلن و
ب- الیاف پشم ، موی حیوانی، ابریشم، پنبه، ویسکوز، کوپرو، مدال، دی استات، تری استات، پلی آمید، اکریلیک و الیاف شیشه می‌باشد.