نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد الاستان پس از جدا کردن مواد غیر لیفی با استفاده از دی متیل استامید در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط دو تایی الیاف الاستان خاص با الیاف پنبه، ويسکوز، کاپرو، مودال، پلی آمید، پلی استر یا الیاف پشم است این استاندارد، برای مخلوط‌هایی که دارای الياف آکریلیک هستند کاربرد ندارد.