نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی با استفاده از هیپو کلیریت، برای اندازه گیری درصد جرمی الیاف پروتئینی در کالاهای نساجی تولید شده از مخلوط الياف غیرپروتئینی و الياف پروتئینی مشخص (پس از جداسازی مواد غیر لیفی) به شرح زیر است:
- پشم، سایر الیاف مویی حیوانی (مانند کشمیر، موهير)، ابریشم، الیاف پروتئینی؛ مخلوط با
- پنبه، کوپرو، ویسکوز، مدال، اکریلیک، الیاف کلردار، پلی آمید، پلی استر، پلی پروپیلن، شیشه، الاستان، الاستومر چنداستری، الاستوالفين، ملامین و الیاف دو جزئی پلی پروپیلن پلی آمید.