نخ و منسوج تایر-نخ تایر تهیه شده از جنس پلی آمید 6و66 دیپ شده -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های نخ تایر تهیه شده از پلی آمید ۶ و ۶۶ دیپ شده می‌باشد.