پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان (اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۷۹۷ سال ۱۳۹۱ با عنوان پارچه های روکش شده با پلاستیک - پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان قسمت ۱ : پارچه های حلقوی بافت روکش شده با پلی وینیل کلراید (PVC) - ویژگی ها " است، که بنا به ضرورت توسط سازمان استاندارد ملی ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد و پنجاهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده های نساجی الیاف مورخ ۹۲/ ۷ / ۱۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۷۹۷ سال ۱۳۹۱ منتشر می شود.