پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان(اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۳-۵۷۹۷ سال ۱۳۹۱ با عنوان " پارچه های روکش شده با پلاستیک - پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان قسمت ۳: پارچه های تار و پودی روکش شده با پلی اورتان (PU)- ویژگی ها" است، که بنا به ضرورت توسط سازمان استاندارد ملی ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد و پنجاهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده های نساجی الیاف مورخ ۹۲/ ۷ / ۱۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۳-۵۷۹۷ سال ۱۳۹۱ منتشر می شود.