مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه لایه الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید برمدار تک عملکردی ، با روکش مسی با ضخامت ۰/۰۵mm تا ۳/۲mm و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمومی)، می‌باشد. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۲۰C تعریف می‌شود.
مقاومت شعله آن، به صورت الزامات اشتعال پذیری بند ۷-۳ تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. بهتر است طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.