مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید غيرهالوژنه دو عملکردی ۰/۰۵mm تا ۳/۲mm، با روکش مسی، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، می باشد. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۶۰C تعریف می شود.
مقاومت شعله آن، به صورت الزامات اشتعال پذیری بند ۷-۳ تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. بهتر است طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.