مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه های لایه سطحی تقویت شده الياف شیشه ای E بافته شده / هسته تقویت شده کاغذ سلولزی از اپوکسید برم دار، با روکش مسی برای هم گذاری بدون سرب، با ضخامت ۰۶۰mm تا ۱/۷۰mm، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، می باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده‌های آتش برمدار واکنش داده به صورت قسمتی از ساختار پلیمری اپوکسید به دست آورده می‌شود. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۰۰C تعریف می‌شود.
مقاومت شعله آن، به صورت الزامات اشتعال پذیری بند ۷-۳ تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقۂ عملکردی داشته باشند. بهتر است طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.