مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه های با سطوح لایه دار تقویت شده الياف شیشه ای E بافته شده / هسته تقویت شده کاغذ سلولزی اپوکسید برمدار با اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، با روکش مسی با ضخامت ۰/۸۰mm تا ۱/۷۰mm می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده‌های آتش برمدار واکنش داده به صورت قسمتی از ساختار پلیمری اپوکسید به دست آورده می‌شود. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۷۵C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. لازم است که طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.