مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه های لایه دار تقویت شده الیاف شیشه‌ای E بافته شده بافته نشده از اپوکسید برمدار، با روکش مسی و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، با ضخامت ۰/۸۰mm تا ۱/۷۰mm می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده‌های آتش برمدار واکنش داده به صورت قسمتی از ساختار پلیمری اپوکسید به دست آورده می‌شود. دمای گذار شیشه به صورت °۹۵C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. لازم است که طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.