مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای ورقه های لایه تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید برم دار اصلاح شده، با روکش مسی و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمومی)، با ضخامت ۰/۰۵mm تا ۳/۲mm می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده های آتش برمدار واکنش داده به صورت قسمتی از ساختار پلیمری اپوکسید به دست آورده می‌شود. دمای گذار شیشه بین °۱۵۰C و °۱۹۰C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. لازم است که طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.