مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص پری پرگ می باشد که اساسا برای استفاده به عنوان ورقه‌های همبند در اتصال با لایه‌های مطابق با استاندارد بین المللی 36-2-IEC61249، هنگام ساخت بردهای چندلایه طبق استاندارد بین المللی 4-IEC62326 در نظر گرفته شده اند. بردهای چندلایه ای که از این مواد تشکیل شده‌اند، برای فرآیندهای هم گذاری بدون سرب مناسب می‌باشند. این ماده ممکن است برای هم بند کردن انواع دیگری از لایه‌ها نیز به کار برده شود.
پری پرگ مطابق این استاندارد، دارای اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) است. نرخ اشتعال پذیری برای پری پرگ کاملا عمل آوری شده، با استفاده از اشتعال کاه‌های برمدار گنجانده شده به صورت قسمت یکپارچه ای از ساختار پلیمری حاصل می‌شود. پس از عمل آوری پری پرگ مطابق با دستورالعمل‌های تأمین کننده، دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۲۰C تعریف می‌شود.