پوشش های فلزی-آبکاری الکتریکی نیکل و کروم روی سطوح مواد پلیمری پلاستیکی-الزامات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پوشش های آبکاری شده تزئینی نیکل به انضمام کروم، در حضور یاغیاب زیر پوشش های مس بر روی مواد پلیمری پلاستیکی می‌باشد. این استاندارد استفاده از زیر پوشش مس یا نیکل چکش خوار را برای تامین الزامات چرخه حرارتی مناسب مجاز می‌کند.
این استاندارد برای پوشش های مواد پلاستیکی که در مهندسی به کار می‌روند، کاربرد ندارد.