مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص پری پرگ می‌باشد که اساسا برای استفاده به عنوان ورقه‌های همبند در اتصال با لایه‌های مطابق با استاندارد ملی ایران ۷-۲-۱۶۹۹۰، هنگام ساخت بردهای چندلایه طبق استاندارد بین المللی 4-IEC62326 در نظر گرفته شده اند. این ماده ممکن است برای هم بند کردن انواع دیگری از لایه ها نیز به کار برده شود.
پری پرگ مطابق این استاندارد، دارای اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) است. نرخ اشتعال پذیری برای پری پرگ کاملا عمل آوری شده، با استفاده از کند کننده‌های آتش برمدار گنجانده شده به صورت قسمت یکپارچه ای از ساختار پلیمری حاصل می‌شود. پس از لایه چینی مطابق با دستورالعمل های تأمین کننده، دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۵۰C تعریف می‌شود.