تخته های تزئینی - کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف طبیعی ( NFC) - روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های آزمون تخته های تزئینی از جنس کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف طبیعی (NFC) که در فضای بیرونی به کار رفته است، می‌باشد.
این استاندارد همچنین برای روش‌های آماده سازی آزمونه‌ها، تجهیزات آزمون و روش‌های اندازه گیری و ارزیابی کاربرد دارد.