پلیمرهای سلولی قابل انعطاف -فوم پلی یورتان برای استفاده ورقه ای -ویژگی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به فوم‌های پلی یورتان انعطاف پذیر با حداکثر ضخامت ۲۰mm برای تلفیق با لایه‌های مناسب منسوجات بافته، نبافته و پارچه ای برای تشکیل یک ورق است.
سه نوع فوم پلی یورتان انعطاف پذیر وجود دارد که عبارتند از:
نوع ۱: پلی اتر
نوع ۲: پلی استر با حداقل ازدیاد طول در نقطه شکست ٪ ۲۰۰
نوع ۳: پلی استر با حداقل ازدیاد طول در نقطه شکست ٪۳۰۰.