فیلم های پلی اتیلنی ساخته شده از پلی اتیلن با دانسیته پایین برای مصارف عمومی و بسته بندی -ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های فیلم‌های پلی اتیلنی بدون رنگدانه و تقویت نشده با دانسیته پایین برای مصارف عمومی و بسته بندی می باشد. این فیلم‌ها در استاندارد ASTM D4976 در دسته یک قرار می‌گیرند. یادآوری ۱ - دانسیته فیلم‌های تولید شده از یک رزین لزوما با دانسیته صفحات ضخيم قالب گیری شده از همان رزین برابر نخواهد بود. یادآوری ۲- دانسیته مخلوط اتیلن وینیل استات (EVA) و پلی اتیلن با دانسیته پایین ممکن است به ۰/۹۲۹g/ cm3 برسد. این استاندارد برای هموپلیمرهای پلی اتیلن کاربرد دارد اما محدود به آن نمی‌شود و می‌توان آن را برای فیلم‌های تولید شده از کوپلیمرها و هموپلیمرهای پلی اتیلن شامل کوپلیمرهای اتیلن وینیل استات به کار برد. این استاندارد برای فیلم‌هایی که ضخامت آن‌ها حداکثر بر ۱۰۰μm و عرض صفحه حداکثر 3m کاربرد دارد. این استاندارد برای فیلم‌هایی که در برابر حرارت منقبض می‌شوند، کاربرد ندارد.
بر اساس این استاندارد استفاده از فیلم‌های پلی اتیلنی بازیافت شده یا رزین‌ها به عنوان کل یا بخشی از ماده اوليه، البته با رعایت الزامات تعیین شده در این استاندارد و همچنین الزامات توافق شده بین خریدار و مشتری، مجاز است (یادآوری ۳ را ببینید).
یادآوری ۳- در استاندارد 7209 ASTMD اصطلاحات و تعاریف مربوط به پلاستیک‌های بازیافت شده شرح داده شده است در این استاندارد مقادیر خواص فیزیکی مختلف فیلم‌های پلی اتیلن برای کاربردهای مختلف تعیین شده است. این مقادیر در بند ۶ آورده شده است، با این حال قسمت‌های مرتبط با رواداری‌های بیان شده در بند ۷ باید بدون تغییر در مورد همه فیلم‌های اشاره شده در بندهای ۱-۱ و ۱-۴ رعایت شود.
در این استاندارد رواداری ابعادی، دسته بندی، الزامات کیفی ذاتی، روش‌های آزمون تعیین شده است، رواداری ابعادی شامل ضخامت، عرض و طول یا بازده، خواص دسته بندی شامل انواع، دسته‌ها، سطوح و پرداخت را تعریف می‌کند. الزامات کیفیت ذاتی شامل بو، دانسیته، کیفیت ساخت، مقاومت کششی، قابلیت درزبندی حرارتی و همچنین شامل خواص دسته بندی برای مقاومت ضربه، ضریب اصطکاک، خواص نوری و عملیات سطحی است، یک روش نمونه برداری نیز لحاظ شده است.
هشدار - در این استاندارد تمام موارد ایمنی نوشته نشده است. در صورت چنین مواردی مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب بر عهده کاربر این استاندارد است.
یادآوری ۴- مشابه این استاندارد در مجموعه ISO وجود ندارد.