پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین علايم اختصاری پلیمرهای پایه به کار رفته در پلاستیک ها، نمادهای اجزای این علایم و نمادهای مشخصه های ویژه پلاستیک‌ها می‌باشد. به طور کلی این استاندارد فقط علایم اختصاری را شامل می‌شود که کاربرد عملی دارند و هدف اصلی آن جلوگیری از تخصیص بیش از یک علامت اختصاری برای یک پلاستیک مشخص و نیز جلوگیری از تفسیر یک علامت اختصاری مشخص با بیش از یک روش است.
یادآوری ۱- برای نمادها و علايم اختصاری پرکننده ها و تقویت کننده ها به استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۱۳۷۳، برای نرم کننده ها به استاندارد ملی ایران شماره ۳- ۱۱۳۷۳ و برای بازدارنده های اشتعال به استاندارد ملی ایران شماره ۴-۱۱۳۷۳ مراجعه شود.
یاد آوری ۲- راهنمای تهیه علايم اختصاری جدید در پیوست الف ارائه شده است و فهرست های مرجع نمادها برای اجزای اصطلاحات پلاستیکها که برای تهیه علايم اختصاری به کار می روند، در پیوست ب ارائه شده است.
یادآوری ۳- طبقه بندی علايم اختصاری پلیمرها که بر حسب نوع گروه بندی شده اند، در پیوست پ ارائه شده است.