اسفنج‌های پلی یورتان انعطاف‌پذیر برای مصارف تحت بار – ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های اسفنج‌های پلی یورتان انعطاف پذیر مقاوم شده در برابر احتراق، با اشتعال پذیری كاهش داده شده و غیر اصلاح شده است كه به شكل بلوك، ورق و نوار، به صورت‌های قالبگیری شده و شكل داده شده و مواد بازسازی شده تولید می‌شوند.
این استاندارد اسفنج‌هایی كه درجا تزریق می‌شوند یا آن‌هایی كه قابلیت جوش حرارتی دارند، را دربر نمی‌گیرد، مگر اینكه برای مصارف تحت بار باشند.
اسفنج‌ها با شاخص سختی نفوذی 140 نیوتن و افت سختی نفوذی بیش از 63 نیوتن در این استاندارد بررسی نمی‌شوند.