ویژگیهای عایقهای رطوبتی پیش‌‌ساخته با قیر اصلاح شده توسط پلیمرها (عایق پی)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های عايق رطوبتی پیش ساختهای است که در آن از قیر اصلاح شده با پلیمرها به عنوان ماده آغشته کننده استفاده شده است و در پی ساختمان بکار می‌رود.