تیوب های پلی یورتان برای استفاده اولیه در تاسیسات پنوماتیک -ابعاد و ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای تیوب پلی یورتان گرما نرم انعطاف پذیر انتقال دهنده هوای فشرده است. این استاندارد برای تیوب پلی یورتان گرما نرم انعطاف پذیر انتقال دهنده هوای فشرده مورد استفاده در گستره دمای محیط از °۲۳C تا °۶۰C با قطر خارجی 3mm تا ۱۲mm کاربرد دارد.
فشار کاری به اندازه تیوب و دمای کاری بستگی دارد (به جدول ۴ مراجعه شود). تیوب با رابط‌های فشاری مشخص شده در استاندارد ISO1474، قابل استفاده است.