بسته ‏بندی- بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) برای بسته ‏بندی فرآورده ‏های غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، الزامات، روش آزمون، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری بطری‌های پلی اتیلن ترفتالات (PET) برای بسته بندی انواع فرآورده های غذایی می‌باشد.
این استاندارد برای انواع بطری‌های رنگی یا بدون رنگ از جنس پلی اتیلن ترفتالات تا ظرفیت ۵ لیتر یا ۵ کیلوگرم مورد استفاده در بسته بندی انواع فرآورده‌های غذایی و آب‌های بسته بندی کاربرد دارد.
یادآوری این استاندارد برای بطری‌های با قابلیت پر شدن مجدد کاربرد ندارد.