ویژگیها و اندازه بطری 2-1و 4-1 لیتری شیر پاستوریزه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‏‌ها ( شكل ـ اندازه ـ حجم وزن ) دربندی, نمونه برداری, روش‌های آزمون و نشانه گذاری بطری‌‏های شیر پاستوریزه و فرآورده‌‏های آن می‏‌باشد.