پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u)برای ساخت درب و پنجره

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین مقاومت پروفیل‌های PVC-U به ضربه ناشی از افتادن وزنه در دمای °۱۰C- می‌باشد. پروفیل‌های PVC -U برای ساختن درب و پنجره کاربرد دارد و به روش اکستروژن تولید می‌شود.