بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت-دهانه 26-7 pet (با انتهای رزوه 6-35 )

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد و الزامات دهانه های پیچی ۲۶/۷mm دارای سه رزوه و ارتفاع ۱۷/۰۷mm برای انواع آب تصفیه شده و نوشابه های بدون گاز است.
این دهانه را می‌توان برای پر کردن تحت شرایط اسپتیک و پر کردن با دمش نیتروژن به کار برد.
این دهانه فقط برای بسته شدن درپوش‌های پلاستیکی دارای حلقه اطمینان طراحی شده است. با اولین باز کردن، حلقه اطمینان از پوسته درپوش جدا شده و روی گردنه بطری یکبار مصرف یا بطری‌های مشابه چندبار مصرف خواهد ماند، حلقه اطمینان پاره می‌شود اما به پوسته درپوش متصل می‌ماند.