بسته بندی -ظروف پلاستیکی سخت-دهانه 26-7 pet (با پیش روی9-00 )

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد و الزامات دهانه های پیچی ۲۶/۷mm و سه رزوه و ارتفاع ۱۶/۸۰mm برای انواع آب تصفیه شده و نوشابه‌های بدون گاز است.
این دهانه را می توان برای پر کردن تحت شرایط اسپتیک و پر کردن با دمش نیتروژن به کار برد.
این دهانه فقط برای بسته شدن در پوش‌های پلاستیکی دارای حلقه اطمینان طراحی شده است. با اولین باز کردن، حلقه اطمینان از پوسته درپوش جدا شده و روی گردنه بطری یکبار مصرف یا بطری های مشابه چندبار مصرف خواهد ماند، حلقه اطمینان پاره می‌شود اما به پوسته درپوش متصل می‌ماند.