پروفیل های PVC-H (پلی وینیل کلراید با مقاومت ضربه ای بالا)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون پروفیل‌های اكسترود شده تهیه شده از پلی وینیل كلراید با مقاومت ضربه ای بالا، جهت تولید درب و پنجره‌های مورد استفاده در دیوارهای خارجی ساختمان می‌باشد .