پلاستیک ها-ظروف پلی پروپیلنی قالب گیری شده به روش دمشی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رواداری های جرم، ابعاد، روش‌های نمونه برداری، آزمون و الزامات عملکرد ظروف پلی پروپیلنی مناسب برای بسته بندی مایعات برای مصارف انسانی است. پلیمر پلی پروپیلن مصرفی باید مناسب برای ظروف قالب گیری شده به روش دمشی با گنجایش حداکثر دو لیتر باشد.