روش تعیین مقاومت دوخت کیسه‌های پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد اندازه‏‌گیری مقاومت دوخت درزهای چسبیده و یا جوش شده در كیسه‌‏های پلاستیكی می‌‏باشد.