ویژگیهای و روشهای آزمون کیسه پلاستیکی زباله

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، روش های آزمون، بسته بندی، نشانه کداری و نمونه برداری کیسه‌های پلاستیکی مخصوص جمع آوری زباله در منازل و اماکن عمومی می‌باشد .