شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نسبت‌های فشار اطمینان و حداقل فشار ترکیدگی به فشار کاری برای انواع مختلف شیلنگ است.
یادآوری - روش‌های انجام آزمون فشار ترکیدگی در استاندارد ملی شماره ۴۵۶۶ ایران معین شده است.