پلیمرها- پلاستیک – اندازه‌گیری خواص مکانیکی – دینامیکی به روش خمش سه نقطه‌ای

هدف از تدوین این استاندارد بررسی خواص ویسکوالاستیک از طریق عکس العمل‌های مکانیکی - دینامیکی پلاستیک‌ها می‌باشد. داده‌های حاصل از این روش قابلیت کاربرد در تعریف خواص ترمومکانیکی مواد پلاستیکی را داراست.
این روش برای دامنه وسیعی از فرکانس ( ۰/۰۱ تا ۱۰۰ هرتز) پاسخگو می باشد.
این استاندارد روش ساده‌ای برای شناسایی رفتار ترمومکانیکی پلاستیک با استفاده از مقادیر بسیار کم از مواد است. داده‌های حاصل از آن برای کنترل کیفیت، تحقیق، توسعه و برقراری شرایط فرآیندی بهینه کاربرد دارد.
یادآوری۱- این روش استاندارد برای موارد زیر استفاده می‌شود: ۱-مدول بر حسب دما ۲-مدول بر حسب زمان ۳-مدول بر حسب فرکانس ۴-اثرات فرایند آماده سازی و آرایش یافتگی بر مدول ۵-اثر افزودنی های فرمول بندی بر قابلیت فرایند پذیری و عملکردی.
یادآوری ۲- این استاندارد در خصوص ایمنی کاربر اطلاعاتی ارائه نمی کند، لذا کاربر این استاندارد باید ملاحظات ایمنی خاص را در نظر داشته باشد.