پلیمرها- لاستیک خام-تعیین شاخص تورم،ژل و ویسکوزیته محلول رقیق

این استاندارد برای تعیین گرانروی محلول رقیق، در صد ژل و شاخص تورم لاستیک خام استایرین بوتادین و لاستیک خام آکریلونیتریل بوتادین به کار می‌رود. همچنین با به کار بردن حلال مناسب، این استاندارد می‌تواند برای سایر لاستیک‌های خام نیز استفاده شود، ولی برای اندازه گیری درصد میکروژل در لاستیک مناسب نیست.
یادآوری - روش‌های آزمون ارائه شده برای کنترل کیفیت لاستیک‌های مصنوعی مفید است. در صد ژل ، معیاری از مقدار درصد لاستیک نامحلول در حلال انتخابی است. ژل ممکن است در بعضی از لاستیک‌ها به دلایلی موجود باشد و تغییر آن از مقدار معمول، بیانگر تغییر در سامانه پلیمر شدن (سیستم پلیمریزاسیون) است. شاخص تورم، معیاری از نوع ژل است. ژل با شاخص تورم کم، ژل سخت نامیده می‌شود و بیانگر موادی است که زنجیرهای پلیمری آن به آسانی به کمک غلتک؛ شکسته نمی‌شوند. ژل با شاخص تورم زیاد، معمولا بیانگر ژل نرم است که زنجیرهای پلیمری آن‌ها می‌تواند به آسانی به کمک غلتک شکسته و طول آن‌ها کوتاه شود.