پلاستیک ها- لوله ها - اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات

هدف از تدوین این استاندارد ارائهی روشی برای تهیه ی اجزاء سیستم لوله کشی، یعنی اتصالات و شیرآلات، به منظور تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک مطابق با استاندارد 1-ISO 1167 است.
یادآوری - اتصالات پلی الفینی برای جوش سر به سر، الکتروفیوژن، و جوش مادگی معمولا به صورت مونتاژ شده آزمون می شوند و در استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۱۲۱۸۱ مورد بررسی قرار می‌گیرند.