کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام-قسمت 1

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمترین اطلاعات کلی اعلام شده برای ماده مورد استفاده جهت ساخت محصولات کامپوزیت پلاستیک تقویت شده با الیاف است.
این استاندارد برای رزین‌ها، سیستم‌های پخت، افزودنی‌ها و اصلاح کننده‌ها، الياف، منسوجات و مواد مغزی کاربرد دارد. این استاندارد شامل بندهای زیر است:
الف - پلی استرهای رزین‌های گرماسخت و استرهای وینیل
ب - شیشه و الیاف کربن
پ- منسوجات بافته /کوک زده
ت - مواد مغزی اسفنجی و بالسا.